به نام خالق هستی

شمشیری دوبله:

اینترنت آموزگان را بر سر دو راهی قرار می دهد؛از این سو،انبوهی از منابع اطلاعاتی را در مورد میلیون ها موضوع متفاوت در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که سرعت و دقت آنها لحظه ای بوده و نظریات گوناگون را به سرعت برای آنها قابل دسترس می سازد.امّا  از سوی دیگر،کاربران را با چالش های دشواری روبه رو می سازد.خواندن و درک صحیح کلید واژه های جست و جو،اعتبار و قابلیت اطمینان منابع موجود و تعداد  بی شمار شبکه های مرتبط،

از جمله این چالش ها به شمار می آیندکه گاهی حتی کاربران با تجربه را نیز در سرزمین گم شدگان سرگردان

می سازند.یکی از دلایل محبوبیت اینترنت،وجود شبکه های مرتبط بی شمار است. برای مثال،شما ممکن است از جست و جو اطلاعات به ریاست جمهوری آمریکا آغاز کرده باشید و ناگهان خود را د برابر راهنمای مسافرت کالیفرنیایی جنوبی یا جدیدترین عکس مربوط به انبار کتاب مدرسه تگزاس بیابید.

این اطلاعات گرچه جالب و جذاب هستند،امّا شما را به هدف اولیه ی جست و جو،رهنمون نیستند.

با تشکر از خواندن بخش2این درس.

با سپاس.