به نام خالق هستی

آشنایی با وب:

مدت 44سال از پیدایش فناوری اینترنت میگذرد.شبکه{ARPANET} شبکه ای رایانه ای بود که جهت برقراری ارتباط مستمر بین تشکیلات نظامی ایالات متحدة آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت.سپس پژوهشگران و محققان در دانشگاه ها،جهت ارسال اطلاعات از طریق خطوط تلفن،این شبکه را به کار گرفتند و موجبات گسترش این شبکه را فراهم آوردند.به تدریج،شبکه های رایانه ای سرارسر دنیا به یکدیگر پیوستند و آنچه که امروزه اینترنت نامیده می شود را به وجود آوردند که به یقین مادر تمامی شبکه های رایانه ای به شمار می آید.اما تا اواخر دهه1990،این فناوری مهم و ارزشمند،هنوز به مدارس راه نیافته بود.

آنچه که نواحی آموزش و پرورش را به تدارک شبکه اینترنت برای مدارس واداشت،شکل گیری شبکه جهانی وب[word wide web]بود.نرم افزارBROWSERکه در سال1990از سوی تیم برنرز-لی{TIME BERNERS-LEE}طراحی و امکان دسترسی کاربر به محیط هایپر تکست فراهم آورد.

نکته:هایپر تکست نوعی نرم افزار جستوجو است که با صدای کاربر مورد را در اینترنت پیدا   می کند.

با تشکر از توجه شما به این متن.

با سپاس.مجیب